Για να περιστρέψουμε ένα κείμενο με χρήση CSS:

Περιστρεφόμενο κείμενο


.rotate {
   transform:rotate(7deg);
   -ms-transform:rotate(7deg); /* IE 9 */
   -webkit-transform:rotate(7deg); /* Safari and Chrome */
}

Όπου αντί για 7 μπορούμε να δώσουμε μια τιμή απο 0 – 360 για να δηλώσουμε την γωνία.

Για ΙΕ9+, Firefox, Safari, Chrome