Πρώτα ας επιλέξουμε μια εικόνα απο το google εδώ.

Θα πρεπει να είναι διαφανες και να διαλέξουμε το μέγεθος που χρειαζόμαστε.

Επειτα στο class του CSS θα προσθέσουμε τον ακόλουθο κώδικα:
.loading {background:url(loading.png) no-repeat center; height: 100%; overflow: hidden; position: relative; width: 100%;

Αντικαθιστούμε στο loading.png την εικόνα μας οπου την εχουμε ανεβασει και τώρα μπορόυμε να προσθέσουμερ την class “loading” όπου θέλουμε να εμβανίζεται το εικονίδιο φόρτωσης! πχ