Μια υπηρεσία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την δημιουργία εικόνων για προεπισκόπηση μιας ιστοσελίδας είναι το WebThumb.

Δημιουργεί αυτόματα 5 διαφορετικά εικονίδια για να χρησιμοποιήσετε αυτό που σας βολεύει.

Πααραδείγματα: